رژیم غذایی کتوژنیک

ketogenic diet


نوشته شده توسط : کتو سلامت


در دسته مطالب : دسته‌بندی نشده


در تاریخ : 18 اسفند 1398


ماکرو چیست؟
منابع غذایی از سه گروه
۱-چربی
۲-پروتئین
۳-کرب هیدارت
تشکیل شده است . به محاسبه این سه گروه در هر وعده غذایی ماکرو شماری می گویند.

مطالب مرتبط